என்னை கவனிப்பவர்கள்

Rajyasaba Election : Model Voting and counting


Clik  < to hide left side pages preview

2 கருத்துகள்:

  1. உங்களுடைய வலைப்பதிவை வடிவமைத்துக்கொடுக்க எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கலாமே.. உதவிக்கு உதவி செய்தது போல இருக்குமே..!!! எனக்கும் சிறிய வருமானம் கிடைத்தது போல இருக்கும்..!!!

    பதிலளிநீக்கு
  2. CNC milling could be carried out utilizing vertical, horizontal, or multi-axis milling. In a vertical mill, the spindle containing the tooling is mounted vertically, whereas horizontal mills use tooling on a horizontally mounted spindle. Vertical mills are essentially the most commonly used sort of CNC mill and are well-suited to most traditional milling initiatives. Horizontal mills provide more versatility, higher chip evacuation, and might handle heavier parts. Computer numerical control machining is an automatic machining process that makes use of precise, different bra types computer-controlled parameters to cut materials to desired dimensions.

    பதிலளிநீக்கு

நல்லதா நாலு வார்த்தை சொல்லுங்க !
கைபேசி எண் 9445114895