என்னை கவனிப்பவர்கள்

.உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரியை FOLLOW BY EMAIL பகுதியில் இடவும்.மூங்கில் காற்றின பதிவுகள் உங்கள் மின்னஞ்சலுக்கு வந்து சேரும்.TPF -வட்டி கணக்கிடுதல் விளக்கம்

Rajyasaba Election : Model Voting and counting


Clik  < to hide left side pages preview

1 கருத்து:

தங்கம் பழனி சொன்னது…

உங்களுடைய வலைப்பதிவை வடிவமைத்துக்கொடுக்க எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கலாமே.. உதவிக்கு உதவி செய்தது போல இருக்குமே..!!! எனக்கும் சிறிய வருமானம் கிடைத்தது போல இருக்கும்..!!!