என்னை கவனிப்பவர்கள்

ஞாயிறு, 24 டிசம்பர், 2017

என்னை நம்பி நான் பொறந்தேன்! போங்கடா போங்க!

(நகைச்சுவைக்காக மட்டும்- அரை மணி நேரத்தில் எழுதியது )
என்னை  நம்பி நான் இருந்தேன்  போங்கடா போங்க !
என் நேரம் வென்றது   நீங்க இப்போ  வாங்கடா வாங்க 
என்னை  நம்பி நான் இருந்தேன்  போங்கடா போங்க !
என் நேரம் வென்றது   நீங்க இப்போ  வாங்கடா வாங்க 


ரெட்டை இல எனக்கில்ல ஆனாலும் நான் தோக்கல்ல 
ரெட்டை இல எனக்கில்ல ஆனாலும் நான் தோக்கல்ல 
பட்ட நாமம் உங்களுக்கு   பரிசுதான் எங்களுக்கு 

        என்னை  நம்பி நான் இருந்தேன்  போங்கடா போங்க !
        என் நேரம் வென்றது   நீங்க இப்போ  வாங்கடா வாங்க 


அஞ்சு கொடுத்தா அரை  ஒட்டு  பத்து கொடுத்தா பல  ஒட்டு 
அஞ்சு கொடுத்தா அரை  ஒட்டு  பத்து கொடுத்தா பல  ஒட்டு 

மொத்தமா  கொடுத்தா ஓட்டம்மா  மக்கள் நினச்சா வேட்டம்மா
பானையில சோறுவச்சா பூனைகளும் ஓடிவரும் 
கேனையனா  நினச்சீங்க   தனியாளா ஜெயிச்சேண்டா 

          என்னை  நம்பி நான் இருந்தேன்  போங்கடா போங்க !
          என் நேரம் வென்றது   நீங்க இப்போ  வாங்கடா வாங்க 

திட்டமிருக்கு தெளிவாக இறங்கிவிட்டேன் துணிவாக  
திட்டமிருக்கு தெளிவாக இறங்கிவிட்டேன் துணிவாக 

நினத்ததை முடித்தேன் சரியாக! நான் யார் நீ யார் தெரிஞ்சிக்கடா 
சித்திரையில் வெதச்சது  மார்கழியில் அறுவடைதான் .
சத்தியமா சொல்லறேன் நான் சத்தமின்றி ஓடிவாடா   

       என்னை  நம்பி நான் இருந்தேன்  போங்கடா போங்க !
       என் நேரம் வென்றது   நீங்க இப்போ  வாங்கடா வாங்க 
    -----------------------------------------


முந்தைய பதிவு
சோதனை மேல் சோதனை