என்னை கவனிப்பவர்கள்

சனி, 29 அக்டோபர், 2011

மாய சதுரம் அமைக்கும் முறை (MAGIC SQUARE)


இன்று மாய சதுரம் அமைக்கும் எளிய வழியைப் பார்க்கலாம்.
     1 முதல் 9 வரை உள்ள எண்களைப் பயன்படுத்தி மாய சதுரம் அமைத்தால் அதன் கூடுதல் 15 வரும். முதலில் பின் வருமாறு 1 முதல் 9 வரை உள்ள எண்களை பின்வருமாறு எழுதிக்கொள்ளவும்.
      1      2     3
      4      5     6
      7      8     9   கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

நல்லதா நாலு வார்த்தை சொல்லுங்க !
கைபேசி எண் 9445114895